FAQ septische putten

1. Wat is een septische put en hoe werkt het?

Eerst en vooral is het belangrijk een onderscheid te maken tussen een septische put en een septische put alle waters.

De septische put behandelt alleen het water van de sanitaire voorzieningen (toiletten), terwijl de volledig waterloze tank gebruikt wordt voor alle water in het huis.

Een septische tank zal de uitwerpselen vloeibaar maken, maar ook zoveel mogelijk het afvalwater van het huis zuiveren voordat het in het grondwater terechtkomt. 

Het zal dus eerst de vaste stoffen (fecaliën, papier, enz.) vloeibaar maken om ze in slib om te zetten. Dit slib wordt vervolgens omgezet in mineralen die op hun beurt worden omgezet in gas dat onschadelijk is voor het milieu.

Hoe gaat dit proces in zijn werk? Dankzij de bacteriën en enzymen die in de kuil aanwezig zijn (dankzij de activatoren, maar ook dankzij de feces). De bacteriën scheiden enzymen af die de vaste stof afbreken, zodat deze door de bacteriën kan worden opgenomen.

2. Hoe onderhoud ik mijn septische put?

Voor een goede werking van de put is het belangrijk om activatoren te gebruiken, zodat de hoeveelheid enzymen en bacteriën voldoende is om de natuurlijke flora in stand te houden en de feces dus snel vloeibaar te maken. Hoe meer chemische reinigingsmiddelen er worden gebruikt, hoe meer deze natuurlijke flora wordt aangetast en hoe meer activatoren er nodig zijn.

3. Wat moet ik doen als de put leeg is?

Maak uw put na het legen niet schoon, vul hem met water en hergebruik de eezym-activator die u normaal gebruikt in de gebruikelijke aanbevolen dosis.

4. Nieuwe put, wat moet ik doen?

Wanneer u een septische tank in gebruik neemt die nog nooit is gebruikt, vult u deze gewoon met water (indien mogelijk, regenwater is nog beter) en begint u een eezym-activator te gebruiken in de dosis die op het etiket wordt aanbevolen. Het is niet nodig om de eerste keer meer te gebruiken, gewoon voeden met uitwerpselen zal het op natuurlijke wijze activeren.

5. Hoe weet ik of mijn put verzadigd/vervuild is?

Hier zijn enkele tekenen die u kunnen waarschuwen:

  • Slechte afvoer van uw toilet en/of gootstenen
  • Uw leidingen maken lawaai bij het doorspoelen (geborrel) en/of uw toilet loopt sterk door
  • Er komen slechte geuren de kamer binnen.
  • Als u toegang heeft tot uw kuil, mag de toplaag die een soort korst vormt niet hoger zijn dan 30 cm. Je kunt dit controleren met een schop.

6. Verstopte/verzadigde put/waterafvoer problemen, wat te doen?

  1. Probeer de dosering van de gebruikte activator eerst te verdubbelen (bv. als u één dosis per week gebruikt, gebruik er dan twee per week)
  2. Als dat niet werkt, schakel dan over op een sterkere activator, zoals die voor probleemputjes (oranje etiket)
  3. Als het nog steeds niet werkt, maak dan een grote hoeveelheid warm water klaar (5 hele emmers) en meng het met eezym ontstopping. Als u toegang hebt tot uw kuil, breek dan de bovenlaag die zich heeft gevormd af met een schop en giet deze emmers water rechtstreeks in de kuil. Als u geen toegang hebt tot uw put en het is een volledig waterput, vul dan uw badkuip met water met de ontstopping en verwijder vervolgens de verstopping zodat het water in één keer vrijkomt. Als het alleen een septische tank is, giet het dan in je toilet.

7. Hoe gebruik ik een eezym activator?

Een eezym activator wordt een keer per week gebruikt door het gewoon door het toilet te spoelen.

De aanbevolen dosis is afhankelijk van het aantal personen in het huishouden:

  • 1 tot 4 personen: 1 dosis
  • 5 tot 8 personen: 2 doses

Voor het product in poedervorm komt 1 dosis overeen met het plastic lepeltje in uw product, gevuld tot juist beneden de lijn van de 20ml (+/- 18ml). 

Voor het product in zakjes komt 1 dosis overeen met 1 zakje.

8. Welke eezym activator moet ik kiezen?

Gebruik voor het wekelijks onderhoud van een septische tank zonder bijzondere problemen de eenvoudige biodegradatieversneller voor septische tanks in poedervorm (groen etiket) of in oplosbare zakjes (geel etiket).

Voor het onderhoud van een tank die vaak verstopt raakt of als u regelmatig stankproblemen hebt, gebruikt u de biodegradatie versneller voor septische putten met problemen.

Om uw tank te ontstoppen, gebruikt u de ontstopping voor septische putten: de hele doos wordt er in één keer ingegoten.

Na het legen/voor een nieuwe tank: gebruik het wekelijks onderhoudsproduct (groen etiket voor het poeder, geel etiket voor de oplosbare zakjes)

9. Hoe weet ik of mijn put geschikt is?

Een septische tank moet 500L per persoon in het huishouden bevatten met een minimum van 1.500L. Bij deze 1.500L moet 500L worden opgeteld voor elke extra inwoner.

Een septische put alle waters moet 1.000 liter per inwoner van het huishouden bevatten, met een minimum van 3.000 liter. Bij deze 3.000 liter moet nog 1.000 liter per extra inwoner worden opgeteld.

10. Problemen met geuren die uit de put komen, wat moet ik doen?

In de eerste plaats kunt u altijd stankproblemen voorkomen met onze “Vloeiende leidingen” producten, die zijn aangepast aan de plaats waar u last heeft van slechte geurtjes.

Vervolgens moet u de oorzaak van de stank vaststellen, want er kunnen vele oorzaken zijn. 

De eerste en meest waarschijnlijke oorzaak is dat uw septische tank verzadigd/verstopt is. Als dit het geval is, kunt u punt 6 raadplegen om te zien hoe u dit probleem kunt oplossen.

Andere oorzaken van stankproblemen zijn een technisch defect, zoals een gebarsten leiding, een te kleine put of een lege syphon, zoals achter een boiler. Aarzel niet een expert in te schakelen om de bron van het probleem te vinden als uw put niet verstopt is.

11. Kan ik de activators gebruiken voor camping WC’s of draagbare toiletten?

Nee, het is niet aan te raden om eezym activators te gebruiken voor dit soort installatie, omdat u anders slechte geurtjes krijgt. U heeft een product nodig dat vloeibaar maakt, ontgeurt en desinfecteert.

12. Kan ik de activators gebruiken voor vetafscheiders?

De vetvanger is ontworpen om vet van het afvalwater af te scheiden. Het wordt altijd op een niet te korte afstand en niet te ver van de bron van het vette water geplaatst. 

Als het te dichtbij is, is het water nog warm en is het vet geëmulgeerd, wat resulteert in een slechte vetafscheiding.

Anderzijds, als het te ver weg is, koelt de temperatuur af, breekt de emulsie af en slaat het vet neer in de leidingen, waardoor deze verstopt raken.

Daarom moet hij ertussen worden geplaatst, zodat het vet zich afscheidt en door de vetvanger wordt opgevangen.

Als een problematische put-activator wordt gebruikt zoals hij is, verhindert dat de vetvanger werkt, maar het kan worden behandeld. Voor het beste resultaat is het ideaal om elke dag een paar gram van het product toe te voegen bij het legen van de afwasbak of net na het legen van de vaatwasser.

Voordelen: minder afschuiming van de tank

Nadelen: meer water in de tank

13. Kan ik de activators gebruiken voor een regenwatertank?

Nee, eezym activators zijn niet geschikt voor dit soort installatie.

Om een regenwatertank te onderhouden wegens geurproblemen, kunt u onze Biomax – Regenwaterbehandeling of een chloortablet van 20 g/2.000 liter water gebruiken tot de geur verdwenen is. Zodra de geur is verdwenen, zet u de behandeling voort met Biomax – Regenwaterbehandeling.

14. Kan ik activators gebruiken om mijn toilet te ontstoppen?

Indien de verstopping de leidingen naar de put volledig blokkeert, zullen de activatoren niet in staat zijn deze te deblokkeren. U zult een chemische ontstopper moeten gebruiken of iemand uit het vak moeten inschakelen om u te helpen de verstopping te verwijderen.

Als de verstopping echter water in de put laat stromen, kunt u uw toilet ontstoppen met behulp van activators. Hiervoor kunt u naar punt 6 voor verstopte putten gaan.

15. Kan ik activators gebruiken voor een waterzuiveringsinstallatie?

Ja, u kunt eezym-activatoren voor een mini-waterzuiveringsinstallatie gebruiken op dezelfde manier als u ze voor uw septische tank gebruikt.

16. Hoe weet ik of mijn put goed werkt?

Indien er geen slechte geuren zijn, geen vreemde geluiden bij het doorspoelen (geborrel) en of uw toilet normaal leegloopt (geen zuiging).

17. Er vormt zich een korst in mijn put, waarom en wat moet ik doen?

Dit is een normaal verschijnsel. Een septische tank wordt in feite septisch genoemd omdat er geen zuurstof bij kan en er dus ruwe, niet-afgebroken materie ontstaat, zodat de bacteriën goed kunnen werken en de uitwerpselen kunnen afbreken. Deze korst moet er dus zijn om goed te kunnen functioneren, maar hij mag niet te groot zijn (niet meer dan 30 cm).

18. Welke producten worden afgeraden voor de goede werking van mijn septische put?

Bleekmiddel, ontsmettingsmiddelen en oplosmiddelen die niet met water vermengen (b.v. verf, white spirit, enz.). Als iemand in het huishouden permanent aan de antibiotica zit, kan het ook zijn dat de pit veel minder goed werkt.